مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
1 تجديد مناقصه خريد لوله گاز

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
2 مناقصه عمومی خرید لوله گاز

10 روز پس از انتشار در آگهی
3 مناقصه عمومی خرید نوشت افزار واحد زاهدان

از تاریخ 4 خرداد به مدت 10 روز

ده روز پس از انتشار آگهی
4 واگذاری محل داروخانه به صورت اجاره سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
5 مزایده بوفه ها سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
6 شرایط واگذاری ساختمان چهار طبقه (دبیرخانه هیات امناء) به بخش خصوصی سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
7 شرایط واگذاری سلف سرویس در 2 طبقه به بخش خصوصی سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
8 شرایط واگذاری ساختمان اسبق منطقه 14 به بخش خصوصی سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
9 سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
10 خرید، نصب و اجرای کفپوش سالن ورزشی 10 روز پس از انتشار در روزنامه
11 واگذاری محل داروخانه بصورت اجاره
12 مزایده 4 باب بوفه
13 شرایط و مناقصه خرید و نصب دستگاه جذب اتمی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
14 شرایط و مناقصه خرید و نصب دستگاه GC.MS 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
15 واگذاری 5 باب بوفه دانشجویی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها