مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
1 تجدید مناقصه عمومی اجرای گازکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

2 مزایده دو دستگاه خودرو

3 اجرای شبکه توزیع و نصب جهت احداث ایستگاه تقلیل فشار

13 مهرماه سال 1398
4 تجديد مناقصه خريد لوله گاز

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
5 مناقصه عمومی خرید لوله گاز

10 روز پس از انتشار در آگهی
6 مناقصه عمومی خرید نوشت افزار واحد زاهدان

از تاریخ 4 خرداد به مدت 10 روز

ده روز پس از انتشار آگهی
7 واگذاری محل داروخانه به صورت اجاره سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
8 مزایده بوفه ها سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
9 شرایط واگذاری ساختمان چهار طبقه (دبیرخانه هیات امناء) به بخش خصوصی سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
10 شرایط واگذاری سلف سرویس در 2 طبقه به بخش خصوصی سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
11 شرایط واگذاری ساختمان اسبق منطقه 14 به بخش خصوصی سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
12 سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
13 خرید، نصب و اجرای کفپوش سالن ورزشی 10 روز پس از انتشار در روزنامه
14 واگذاری محل داروخانه بصورت اجاره
15 مزایده 4 باب بوفه

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها